HACKER

Biz deri rengimiz, milliyetimiz, dini önyargılarımız olmadan var oluyoruz ve siz bize suçlu diyorsunuz. Sizler atom bombası yapıyorsunuz, savaşlar açıyor, öldürüyor, aldatıyor ve bize yalan söylüyorsunuz. Bunun kendi iyiliğimiz için olduğuna inandırmaya çalışıyorsunuz bizi ve yine de biz suçluyuz… Evet, ben bir suçluyum! Suçum merak. Suçum insanları neye benzedikleriyle değil, ne söyledikleri ve ne düşündükleriyle yargılamaktır. Benim suçum sizden daha zeki olmak. Bu, asla affetmeyeceğiniz bir suç…

Ben bir hacker’ım ve bu da benim manifestom. Beni durdurabilirsiniz ama hepimizi durduramazsınız…

The Mentor


Loyd Blankenship (aka The Mentor)

Bu satırlar 1984 yılında kurulan “Legion of Doom” hacker grubunun üyelerinden biri olan “The Mentor” tarafından kaleme alınmıştı. Bu satırlar kendi içinde hem bir tanım hem de bir isyan barındırıyordu. Hacker’ların sıkıştırıldıkları tek düze kalıplara eleştirel bir isyan gibiydi. 34 yıl önce bile olsa zamanın ötesinde bir anlam taşıyan bu manifesto, “Phrack Magazine” dergisinde yayımlandıktan sonra kısa sürede dünya çapındaki çoğu gerçek hacker tarafından kabul edildi ve üzerine çokça referans verildi.


O yıllarda halk tarafından henüz duyulmaya başlanmış “hacker” sözcüğünün kesin bir tanımı yoktu. Bu hacker’lar hırsız mıydı yoksa daha kötüsü müydü? Yaşanılan olaylara bakıldığı zaman karşımıza sürekli yakıp yıkan, kırıp döken bir hacker kavramını çıkarıyor gibi gözüküyordu. Peki nedir bu hacker sözcüğünün anlamı?


Türkçe’de tam bir karşılığı olmayan “hacker” terimi ilk kez 1950’li yıllarda Amerika’da amatör radyo grupları arasında kullanıldı. 1960’lara gelindiğinde internetin ilk türevleri olan ARPAnet ve TSS çevresinde kullanılmasıyla bilgisayar kültürüne dahil olmuş oldu.


Hacker’lar, sınırlandırmaları aşmak için farklı yollar keşfetmekten zevk alan kişiler olsa da çoğunluğun aklında öyle yer etmediler. Türkiye’nin ilk hacker’ı olan Tamer ŞAHİN (bilinen adıyla T.Ş) hacker kavramını şu şekilde tanımlıyor:


Ham maddesi “merak ve tutku” olan hacker’ların dünyasında “hack” terimi de yine bu profilde ilerleyen bir tanım olarak karşımıza çıkıyor: Bir şey üzerinde araştırmacı biçimde çalışmak; bir gerçeği, gerekeni ortaya çıkaran, tam olarak yapılmadan kısa yoldan, çabuk halledilen iş…


Bazı kötü niyetli insanların gerçek hacker’ların bulduğu yöntem ve zayıflıkları kullanarak sebep oldukları olaylar sonucunda özünde meraklı olan gerçek hacker’lar ın farklı şekillerde algılanmasına neden oldular.


Hacker’ları belirli bir kategoriye sokmanın kanımca doğru bir hareket olmadığını düşünmekle beraber gelişen ve değişen dünyada bu kaçınılmaz bir hâl almış gibi görünüyor. Hacker’lar dört kategoriye ayrılabilir bunlar:


-Siyah Şapkalı Hacker

-Beyaz Şapkalı Hacker

-Gri Şapkalı Hacker

-Script Kiddie


Siyah Şapkalı Hacker


Bu tip hacker’lar piyasada en çok karşılaşabileceğiniz hacker’lardır. Bu hacker’ların motivasyonları çok farklı olabilir. Bu, kimi zaman sanayi casusluğu gibi para odaklı bir durum olabileceği gibi, sadece zarar vermek amaçlı vandalizm içeren durumlar da olabilir. Sistemlere giriş yaparak veri elde eden, bu verileri ücret karşılığı satan, sistemlere zarar veren bu kişiler tüm dünya açısından tehdit oluştururlar. Bu tip hacker’lar uluslararası gizli servislerin piyonu olmaya müsait kişilerdir.


Beyaz Şapkalı Hacker


Genellikle bilgi güvenliği alanında bir firmada çalışan ya da firma sahibi olan kişiler, kuruluşlara bilgi güvenliği konusunda hizmet verirler. Bu tip hacker’lar daha çok etik değerlere sahiptirler. Dolayısıyla sistemlere zarar vermek yerine onları korumaya odaklanırlar. Eğer bir yerde bir açık bulurlarsa da sistem adminlerine bu durumu iletirler.


Gri Şapkalı Hacker


Bu tip hacker’lar gündüz “Beyaz Şapkalı Hacker” akşam “Siyah Şapkalı Hacker” olarak davransalar da girdikleri sistemlere zarar vermedikleri bilinen bir gerçektir. Gri şapkalılar ne bir Beyaz şapkalılar gibi kurumsal yaşama entegre olabiliyor ne de Siyah şapkalılar gibi saldırgan olabiliyorlar. Bu tip hacker’ların her zaman bilişim veya teknoloji sektöründe çalışan kişiler olmadığını belirtmek gerekir. Öğrenciler veya bu işe ilgi duyan birçok farklı meslekten kişiler bir Gri Şapkalı gibi hareket ederek mesai saatleri dışında normalden çok farklı bir yaşantıya sahip olabilirler.


Script Kiddie


Bu sınıfa dahil olan kişiler için hacker kavramını kullanmamız pek doğru olmaz. Çünkü bu kişiler hacker’ların aksine daha çok internette buldukları güvenlik açıklarını, basit araçları kullanan; fakat bunlar hakkında teknik bilgisi olmayan meraklı insanlardır. Tabii pes etmeyenleri zaman içerisinde hacker olmanın gururunu yaşabiliyor.


Sonuç olarak her ne kadar hacker’ları dört kategoride incelemiş olsak da bir hacker’ın hangi kategoriye girdiğini anlamak her zaman kolay olmamaktadır. Bu konuda “Hacker Sözlüğü” kitabının yazarı olan Eric S. Raymond’un sözü yeterince açıklayıcı:


“Hacker’lar interneti inşa ettiler, Unix’i bugün olduğu hale getirdiler, Usenet’i çalıştırdılar, internetin işlemesini sağladılar. Bu kültürün parçasıysanız, ona katkıda bulunduysanız, diğerleri sizi biliyor ve size ‘hacker’ diyorsa siz bir ‘hacker’sınız.”


--@Ratel

©2020 sarmalco.com || Yavuz tarafından hazırlanmıştır. || Her hakkı saklıdır.