Dünyanın üçüncü büyük ekonomisi: Japonya

Kısa bir süre önce dönem projesi için araştırma fırsatım olan Japonya ve ticareti hakkında bazı bilgiler paylaşmak istiyorum.

Çin Halk Cumhuriyeti gibi ekonomi devi bir ülkenin kuzeydoğusunda, Kore Yarımadası’nın doğusunda ve Rusya’nın Sibirya Bölgesi’nin güneyinde yer alan Japonya, 3 bini aşkın küçük adadan oluşmaktadır.

Japonya'nın doğal koşulları hava ve deniz trafiğini zorlaştırdığından ülke içerisinde kara yolu ulaşımı yoğunluk kazanmıştır. Yüksek teknolojili hızlı tren taşımacılığı da gelişmiştir. Kobe, ülkenin en büyük deniz limanı konumundadır. Dünya ticaretinin büyük çoğunluğu da deniz yolu ulaşımı ile gerçekleştirilmektedir.

Japonya’da son 50 yılda nüfus artmaya devam etmekte olup, son yıllarda nüfus artış hızı yavaşlamaya başlamıştır. 2000’li yıllarda nüfus yapısının önemli ölçüde değiştiği gözlenmektedir. Bugünkü durum itibarıyla, 0-14 yaş arası olan nüfus toplumun sadece yüzde 16,7’sini oluşturmakta ve 65 yaş ve üstü olan kesimin oranı yüzde 28,9’a yükselmiş bulunmaktadır.2009 yılında yaşanan global ekonomik kriz Japon dış ticaretine de yansımıştır. Dış taleplere bağlı olarak gelişen Japon ekonomisi bu krizden olumsuz yönde etkilenmiştir. Kötü yönde seyreden ekonomi Japonya'nın 2011 yılında 1980'den beri ilk defa dış ticaret açığı vermesine neden olmuştur. 2017 yılında ise ihracat 698 milyar dolar iken ithalat 671 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Japonya'nın yurt dışı yatırımlarının sektörel dağılımı incelendiğinde ise imalat sektöründeki yatırımların yüzde 32 finans ve hizmet sektörlerinin yer aldığı imalat dışı yatırımların payının ise yüzde 70 seviyesinde olduğu gözlemlenmektedir.


DIŞ TİCARET POLİTİKASI


Japonya, WİPO’ya (World Intellectual Property Organization) üye konumunda bulunup, yine DTÖ çerçevesince uygulanan kuralları uygulamaktadır. Ülke özellikle otomotiv, elektrikli ev aletleri ve kozmetik konusunda kendi toptan ve perakendeci ağlarını kurmuştur. Sipariş, arşivleme, envanter ve diğer günlük işlemler otomasyona bağlanmıştır. Bunun yanı sıra pek çok mağazanın kendi toptancı, merkez ofis ve bankaları ile online bağlantıları bulunmaktadır.


Japonya’da ürün ihracatı yapacak olan firma veya kişi; ürünün niteliği, miktar, değer, fiyat ve diğer önemli özellikle ile ilgili olarak Gümrük Genel Müdürlüğü’ne bilgi vermesi gerekmekte olup söz konusu kontrol tamamlandıktan sonra ihracat izni alınabilmektedir.


Japonya’da ticarete yönelik resmi engellerin kısıtlı sayıda olmasına karşın, ülkede faaliyet gösteren çeşitli dernekler zaman zaman ülkeye ürünlerin girmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirebilmektedir. Yine ülkede hem hava limanlarında hem de önemli deniz limanlarına kiralar oldukça yüksek seviyelerde seyretmekte olup, ürünlerin ülkeye giriş işlemlerinde önemli maliyet artışlarına neden olmaktadır.


Japon Sanayi Standartları-Japanese Industrial Standarts (JIS) ve Japon Tarım Standartları-Japanese Agricultural Standarts (JAS) Japonya’da en geniş şekliyle kullanılan iki kalite standardını ifade etmektedir.

Tarım, Japonya’da korunan önemli bir sektör olup, bazı tarım ürünlerinde kota uygulamaları mevcuttur. Hükümet gıda ürünlerinde dışarıya bağımlılığı azaltmaya yönelik stratejiler geliştirdiğinden bu sektörde liberalleşmenin sağlanmasının kısa ve orta vadede mümkün görülmemektedir.


JIS ise tekstil, ısıtıcılar, elektrikli aletler, ayakkabılar, mutfak eşyaları, spor malzemesi, müzik aletleri gibi geniş bir ürün grubunun standart, kalite, boyut ve diğer özelliklerine uygulanmaktadır. Japonya henüz ihracata başladığı sıralarda ihraç ürünlerinde belli bir kalitenin yaratılmasını teşvik etmek amacı ile geliştirilmiştir.


--Melis CEYLANDAĞ